სულ:6507 ბინა:3192კომერციული ფართი:838საოფისე ფართი:647მიწის ნაკვეთი:784კერძო სახლი:567მშენებარე:1