სულ:5933 ბინა:2931კომერციული ფართი:771საოფისე ფართი:589მიწის ნაკვეთი:753კერძო სახლი:536მშენებარე:1