სულ:6197 ბინა:3071კომერციული ფართი:800საოფისე ფართი:616მიწის ნაკვეთი:767კერძო სახლი:547მშენებარე:1